Sicklaön

Kund Privat

Uppdrag Entrémiljö villa

Plats Sicklaön

Om projektet

En svår tomt med stor höjdskillnad blev en utmaning för kunden att lösa.

Med hjälp av 3D-visualisering kunde byn presentera ett förslag som löste parkering och angöring till garage.