byn landskapsarkitektur

Byrån som fokuserar på den lilla till medelstora skalan

Likt en bys organiska mönster fokuserar vi på platsens unika värden, att lyfta fram småskaligheten och variationen som finns i denna miljö. Genom brukarens perspektiv värnar byn om att skapa tillgängliga och sociala rum där växtligheten bidrar till en bättre miljö. Prestigelöst driver vi projekt från koncept till färdig anläggning i varierande omfattning utifrån kundens behov.

Vi bidrar till en mer hållbar miljö

Hållbarhet inom landskapsarkitektur handlar om att skapa miljöer som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara på lång sikt. Stort fokus ligger på att främja biologisk mångfald och skapa resilienta, klimatanpassade miljöer. Med rätt material och tillvägagångssätt går det att skapa klimatneutrala eller i bästa fall klimatpositiva effekter.

En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är de sociala aspekterna. Att utgå från samhällets och brukarens behov, öka tillgängligheten och bidra till positiva upplevelser av platsen. I ekonomiskt hållbar landskapsarkitektur skapas kostnadseffektiva lösningar som är lätta att underhålla och som genererar fördelar för samhället på lång sikt.

Vad vi gör

Byn är heltäckande inom landskapsarkitektur. Från bygglovsskede till färdig anläggning levererar vi väl gestaltade miljöer.

Tidigt skede

Vi erbjuder tjänster i tidigt skede så som inventeringar, analyser, koncept och skisser.

Projektering

Vi erbjuder projektering inom landskapsarkitektur, från förfrågningsunderlag till bygghandling till relationshandling. Vi kan även ta fram kostnadskalkyler.

Byggskede

Genom projektet är vi med som stöd och kan hjälpa till med allt från inköp till detaljfrågor, vi trivs att vara med under byggnationen för att snabbt kunna hitta lösningar och komma vidare.

Skötsel

Efter slutbesiktning ska anläggningen skötas, överlämning till beställare eller skötselföretag görs genom projekt- anpassade instruktioner och genomgång.

Kontakta oss

Hör av dig så bokar vi in ett möte om ditt projekt

pella@bynlandskap.se
070 358 01 12