Med teknisk och ekonomisk kunskap kan vi möta kundens behov och samtidigt leverera välgestaltade miljöer.

Om byn

Vi brinner för att lyfta småskaligheten och det lokala. För byn handlar landskapsarkitektur om att skapa variationsrika miljöer som leder till att besökaren vill stanna upp och vistas på platsen. Vi arbetar för att skapa miljöer för alla och grundar därför våra projekt i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Vi är en liten landskapsarkitektbyrå som gärna jobbar i nära samarbete med kunden. Vi följer projektet från tidigt skede och finns med som stöd genom byggnation och vidare in i färdig anläggning.

Det finns ett glapp mellan landskapsarkitekter och markentreprenörer som kan leda till att den byggda miljön inte motsvarar den projekterade. Det kan handla om att det blir för komplicerat eller för dyrt att bygga vissa delar, eller att viktiga beståndsdelar byts ut och därmed inte håller samma kvalitet. Byn har kunskap från båda sidor och arbetar aktivt med att möta dessa världar. Byn vill finnas med från projektets start och genom hela byggnationen för att snabbt kunna hitta bästa lösningen tillsammans med beställaren och entreprenören.

Byn tar sig an projekt i små till medelstora skalor, vi har bra samarbete med projektörer för att kunna leverera efter kundens önskemål.

Säg hej till Pella

Pella Magnusson LAR/MSA, grundare av byn landskapsarkitektur, drivs av att skapa hållbara miljöer med fokus på brukarens behov och upplevelse. Hens bakgrund från både skötsel- och anläggningsbranschen ligger till grund för att erbjuda teknisk och ekonomisk kunskap.

Byn har även en fyrbent anställd, Finly, som gärna följer med på äventyr.

Hör av dig!

Hör av dig så bokar vi in ett möte om ditt projekt

pella@bynlandskap.se
070 358 01 12