Kv. Kilen

Kund Acasa Bostad

Uppdrag Bostadsgård

Plats Ronneby

Om projektet

I Ronnebys nya stadsdel med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har byn fått möjlighet att planera boendemiljön åt Acasas hyresgäster. En intim gårdsmiljö med växtval som gynnar biologisk mångfald och pollinatörer.

Läs mer hos Acasa.